Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

Viva HC

Μόδα ἔχει γίνει ἡ ἐθνική δεξιά στήν Εὐρώπη. Στήν πολιτισμένη Αὐστρία 18% ἔλαβε ὁ Στράχε καί 12% ὁ Χάιντερ. Ἐπειδή παρατηρεῖται τό φαινόμενο στήν Ἑλλάδα νά ἀκολουθοῦμε σάν γιδοπρόβατα τόν συρμό τῆς Εὐρώπης ἀλλά μέ μία διαφορά φάσης πάντα, εἶναι ἑπόμενο νά ἀκολουθήσουμε καί σέ αὐτή τή νέα μόδα τήν Εὐρώπη. Ἄς ἀκολουθήσουμε καί τή θετική μόδα ἐπιτέλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: